داروخانه بيمارستان تخصصي زنان حضرت ام البنين (س)

 

داروخانه :

 مسئول واحد : دکتر فاطمه شیرزاد

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : دکترای داروسازی

تلفن تماس :32231061 داخلی 712

آدرس پست الکترونیک : shirzadf[at]mums.ac.ir


معرفی پرسنل واحد داروخانه :

1- مهدی گوهری مقدم -مسئول انبار داروخانه

2- فاطمه آبیل - تکنسین دارویی- کارشناس تجهیزات پزشکی


 

شرح وظایف واحد داروخانه :

 

- آماده کردن داروهاي مورد نياز بخشها براساس ميزان مصرف بخشها

 

- آماده کردن ملزومات پزشکي  مورد نياز بخشها براساس ميزان مصرف بخشها

 

- تحویل داروها و ملزومات  پزشکی آماده شده به نماینده بخش ها

 

- کنترل شرایط نگهداری داروها از لحاظ دما و رطوبت

 

- پیش بینی دارو و تهیه لیست دارویی مورد نیاز

 

- خرید لیست داروهای مورد نیاز بعد از تایید مدیریت بیمارستان از شرکت های دارویی

 

- تحویل گرفتن داروهای رسیده از شرکت های دارویی توسط انبار دار طبق فاکتور

 

- وارد کردن اقلام دارویی طبق فاکتور در کامپیوتر و صدور رسید انبار وتحویل آن به کار پرداز

 

- وارد کردن قیمت فروش داروها طبق فاکتور های خریداری شده در سیستم

 

- کنترل تاریخ مصرف دارو در قفسه دارو ها

 

- کنترل سایت بیمه ها جهت بروز رسانی قیمت اقلام دارویی و ملزومات پزشکی یکبار مصرف

 

- تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، جهت طرح در کمیته  دارو درمان

 

- نگهداری داروهای مخدر در جای امن طبق دستور اداره مواد مخدر

 

- تنظیم درخواست مواد مخدر از اداره مواد مخدر دانشگاه

 

- نگهداری نسخ و پوکه های مخدر

 

- تحویل نسخ و پوکه طبق دفتر مخدر به دانشگاه و دریافت مواد مخدر طبق درخواست

 

- وارد کردن نسخ مخدر در دفتر مخدر طبق مشخصات بیمار 

 

- تحویل روزانه داروهای مخدر به دفتر پرستاري و اطاق عمل بعد از کنترل نسخ بیمار از نظر (دستور  پزشک -  اسم و مشخصات بیمار – تخت و شماره پرونده بیمار – امضای پزشک – امضای پرستار – نام دارو مخدر و دوز آن) نسخه ها و پوکه ها باید بعد از کنترل و دقت تحویل گرفته شود و در مقابل آن پوک های پر تحویل گردد.


 فرآیندهای واحد داروخانه

لیست داروهای یخچالی داروخانه بیمارستان ام البنین (س) سال 1398