واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان ام البنین(س)

 

واحد بهداشت حرفه ای

 

مسئول واحد : سحر مختاری

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي

تلفن تماس : 32231061 داخلی 620

آدرس پست الکترونیک : mokhtaris3[at]mums.ac.ir

 


تعریف :

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.
بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :

• ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

• مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

• مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند

 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

 1. - تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 2. - تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتزی وخط مشی بیمارستان
 3. - مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي به كليه کارکنان بیمارستان
 4. - تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه اي بیمارستان با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. - همكاري در تدوين و اجرای برنامه مديريت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بيمارستان
 6. - ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس الويت بندي ريسك (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بیولوژیکی و رواني محيط كار)و تهيه گزارش
 7. - تدوين شناسنامه بهداشت حرفه ای بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرايندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و کلیه کارآموزان و کارورزان
 8. - بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 9. - شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 10.       - مخاطرات فیزیکی
 11.       - مخاطرات شیمیایی
 12.       - مخاطرات بیولوژیکی
 13.       - مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني
 14. - نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محيط كار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 15. - اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهيه برگه هاي ايمني مواد شيميايي براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض ( با همکاری سایر بخش های مرتبط و یا علاقمند در بیمارستان) در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) مطابق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار به منظور کنترل آلودگی محیط کارو پرسنل
 16. - تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 17. - همكاري با پزشك طب كار و یا دوره دیده بیمارستان( و یا پزشک طب کار و یا دوره دیده همکار بیمارستان) جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل       
 18. - نظارت برانجام معاینات پزشکی(قبل از استخدام ودوره ای) و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار 
 19. - برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های جاری
 20. - اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به طريق مدير بيمارستان و مراکزمربوطه
 21. - تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
 22. همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آناليز و گزارش دهی  حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 23. - تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 24.       - آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   
 25.       - آموزش نحوه صحیح استفاده از برگه هاي ايمني مواد شيميايي (  MSDS)  در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
 26.       - آموزش نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار
 27.       - آموزش موازین بهداشت حرفه ای به کارکنان در طی دوران حاملگی
 28.       - همکاری درآموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
 29.       - آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
 30.       - آموزش رعایت الزامات بهداشت حرفه اي – – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن و مواجهه با آلاينده های محیط کار
 31.       - آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
 32. - اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای
 33. - تهیه و تدوين كتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان
 34. - برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان
 35. - همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پيمانكاراندر زمینه بهداشت حرفه ای و رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي مطابق با آئین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری.
 36. - جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مربوطه مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراکز بهداشتي درماني و سایر مراجع ذی صلاح.
 37. - به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 38. - شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان
 39. - مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 40. - ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي به معاونت بهداشتی


فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای

تصاویر مربوط به برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی (سال 94)

 

 

 
 

بازديدكنندگان

امروز: 52
ديروز:438
اين هفته: 893
هفته‌ي گذشته: 2083
اين ماه: 4561
ماه گذشته: 7981
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
صفحه اصلی
معرفي بيمارستان
حوزه رياست
هيأت علمي
واحد حسابداري و مالي
واحد اداری ، مالی و ...
واحد پرستاري
واحدهاي درماني
واحد روابط عمومی
مطالب علمي سايت
حاکميت باليني
آموزش
تماس با ما
واحدهاي پشتيباني

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.