واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان ام البنین(س)

 

واحد بهداشت حرفه ای

 

مسئول واحد : معصومه فعال نجف نیا

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

تلفن تماس : 32231061 داخلی 620

آدرس پست الکترونیک : faalnm3[at]mums.ac.ir

 


روز ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) روز جهانی بهداشت حرفه ای

شعار امسال: آینده کاری ایمن و سالم

A safe and healthy future of work

 روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک هدف گذاری سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است.


تعریف بهداشت حرفه‌ای

بهداشت حرفه ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار است به منظور حفظ سلامت و رفاه کارکنان و در نهایت ایمن نگهداشتن جامعه

هدف کلی بهداشت حرفه‌ای
1.  تامین‌ ، حفظ و ارتقاء عالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین.‌
2.  پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماری‌های‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند.
3.  بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیت‌های‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌.

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1)      تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2)      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

3)      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4)      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5)      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6)      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7)      شناسایي شغل‌هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

8)      بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9)      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

 • مخاطرات فیزیکی
 • مخاطرات شیمیایی
 •  مخاطرات بیولوژیکی
 • مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

10)  نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11)  تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12)  برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول‌های شیمیایی

13)  نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

14)  تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  

15)  نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16)  اعلام موارد مشكوک بيماري‌های حرفه‌ای به طريق مدير بيمارستان و مراکز مربوطه

17)  تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

18)  ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19)  همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

20)  تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

 • آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماری‌های شغلی به تفکیک بخش‌های بیمارستان   
 • آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
 • آموزش نحوه صحیح حمل بار
 • آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
 • آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
 • آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
 • آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
 • آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

21)  به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

22)  شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

23)  مستندسازی اقدامات و پیگیری‌های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

24)  ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی.