مسئول کميته ها


 
 

دبیر کمیته های بیمارستانی و رابط ارزشیابی : مرجان حسینی - کارشناس پرستاری

 

تلفن تماس : 2231067

 

پست الکترونیک : HoseiniNM2[at]mums.ac.ir

 

 

 

سابقه بیش از 10 سال کار در بیمارستان های نهم دی (تربت حیدریه ) و ام البنین (س).

 

 

سوابق کاری :

 

Ø      پرستار بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نهم دی بمدت یکسال .

Ø      پرستار بخش ICU،مغز و اعصاب بیمارستان نهم دی به مدت چهار سال.

Ø      پرستار بخش جراحی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) بمدت یکسال .

Ø      سوپروایزر در گردش بیمارستان از سال 1390 تا کنون.

Ø      رابط ارزشیابی و دبیر کمیته های بیمارستانی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) .

 

 

کمیته های بیمارستانی  بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) به طور معمول در روز های یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ،با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان ، سایر اساتید و مدعوین در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.