امروز: 32
ديروز:480
اين هفته: 512
هفته‌ي گذشته: 1480
اين ماه: 3896
ماه گذشته: 8051
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
IMAGE
تقدیر از مهندس جلیلی سه شنبه, 08 خرداد 1397
    تقدیر معاون محترم امور پشتیبانی جناب آقای دکتر رضا... ادامه مطلب...
IMAGE
مسابقات 97 سه شنبه, 08 خرداد 1397
  تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی در بیمارستان ام... ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز ملی مدیریت اطلاعات سلامت سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397
                                                            ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز جهانی بهداشت دست شنبه, 15 ارديبهشت 1397
                                                                ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز جهانی ماما شنبه, 15 ارديبهشت 1397
                                                            ادامه مطلب...

واحد آمار


 

واحد آمار

آمار بيمارستاني منعكس كننده كليه فعاليت هاي مراكز درماني مي باشد.

آمار بيمارستاني اگر به گونه اي صحيح جمع آوري شود و توسط كارشناسان فن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد منشاء بسيار مهمي براي ارزيابي وضعيت بيمارستان و وسيله نظارتي مفيدي در دست مديران مي باشد. ارزيابي صحيح و آناليز درست اطلاعات جمع آوري شده راهگشايي براي بهتر نمودن وضعيت پزشكي و بهداشتي مراكز بهداشتي و درماني مي باشد.

  شرح وظایف مسئول واحد آمار

1. رعايت قوانين ومقررات وضوابط بيمارستان

2. پيگيري وتهيه فرم هاي مورد نياز واحد جهت جمع آوري اطلاعات آماري

3. پيگيري و دريافت فرم هاي آماري تكميل شده از تمام بخش هاي بيمارستان

4. محاسبه و ارائه شاخص هاي آماري

5. ارائه آمار به اداره آمار دانشگاه به صورت ماهيانه

6. پاسخگويي به نا مه هاي آماري ارسال شده به واحد آمار طبق دستور مافوق

7. ارائه آمار ماهيانه وساليانه از تمام فعاليت هاي بيمارستان

8. نگهداري سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط

9. انجام كليه امور محوله طبق دستور ما فوق

  نشانگرهای وضعیت مطلوب واحد آمار

¯ مسئول واحد آمار لیسانس رشته مدارک پزشکی باشد.

¯ صحت آمارهای دریافتی از بخش های مختلف بیمارستان توسط مسئول آمار به صورت روزانه کنترل گردد.

¯ واحد آمار به کامپیوتر مجهز باشد.

¯ گزارش عملکرد فعالیت های بیمارستان به صورت سالیانه

¯ دارابودن امکانات لازم جهت نگهداری سابقه فعالیت های آماری

 اهداف ویژه واحد آمار

¯ تهیه فرم های گردآوری آمار از قسمت های مختلف بیمارستان

¯ تهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی بستری به صورت روزانه

¯ تهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی بستری به صورت ماهانه، شش ماهه و سالانه

¯ تهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی بستری به صورت مقایسه ای در مقاطع زمانی مورد درخواست (آمار مقایسه ای 6 ماهه اول و دوم هر سال)

¯ تهیه نمودارهای آماری

¯ ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج به دست آمده از اطلاعات

  فعاليت هاي انجام شده واحد آمار

 1. تهيه گزارش عملکرد سالیانه بيمارستان به استناد گزارشات واحدهاي فعال در بيمارستان طي انجام تحقيقات و مطالعات مورد نياز

 2. تهيه و ارسال اطلاعات درخواستي از مراجع ذيصلاح پس از ارجاع رياست يا مديريت بيمارستان

 3. گردآوري و ارسال آمار ماهانه طبق جدول زمان بندي مشخص شده به اداره آمار معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 4. طراحي فرم هاي آماري سالانه جهت مجموع فعاليت هاي تمامي واحدهاي فعال بيمارستان اعم از بخش ها، درمانگاه ها، پاراکلينيک، درآمد، مددکاري و ... و ثبت آمار به صورت ماهانه در اين فرم ها

 5. تحليل آمار و ارائه پس خوراندهاي آماري فعاليت واحدها به مديريت محترم بيمارستان

 6. ارائه پس خوراند آمار مقايسه اي و تحليلي بيمارستان به رياست، مديريت و واحدهاي مربوطه در مقاطع زماني مختلف

 7. اصلاح برخي فرم هاي آماري و تنظيم فرم هاي داخلي به اقتضاي نياز بيمارستان

 8. ثبت آمار فعاليت در سامانه آماري كشوري، نرم افزار فرابر اداره آمار و مامايي

 9. گردآوري بانک اطلاعات آمار پرسنلي و طراحي فرم مربوطه

 10. اعلام آمار وقايع حياتي به اداره ثبت احوال شهرستان به صورت ماهانه

 11. آموزش به دانشجويان دوره كارآموزي رشته مدارك پزشكي در خصوص شاخص هاي فعاليت بيمارستاني

 12. شركت مستمر در كميته پرسنل بخش، پزشكان، پرستاران و آمار و مدارك پزشكي و ارائه گزارشات آماري و پيشنهادات سازنده با هدف ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني ارائه شده و افزايش درآمد

 13. ساماندهي اوراق آماري و ايجاد بايگاني آمار جهت نگهداري گزارشات و فرم هاي آماري بر اساس دستورالعمل استاندارد

 14. نظارت و كنترل آمار ارائه شده از سوي بخش ها از نظر صحت آمار استخراج شده و ارسال به موقع به واحد آمار

 15. پيگيري جهت رفع نواقص گزارش دهي سيستم HIS از طريق واحد مربوطه