امروز: 366
ديروز:183
اين هفته: 1174
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 2387
ماه گذشته: 7539
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
IMAGE
تقدیر از سرکار خانم دکتر سمیه معین درباری یکشنبه, 18 آذر 1397
  فرهیخته قرآنی سرکار خانم دکتر سمیه معین درباری کسب... ادامه مطلب...
ایجاد پرونده الکترونیک برای بیماران در بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س) دوشنبه, 28 آبان 1397
  ایجاد پرونده الکترونیک برای بیماران در بیمارستان... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید وازارتخانه سه شنبه, 24 مهر 1397
    بازدید تیم پایش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان ام البنین (س) سه شنبه, 17 مهر 1397
  بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان تخصص زنان ام... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدیدمعاونت محترم درمان از بیمارستان ام البنین(س) دوشنبه, 09 مهر 1397
      بازدید معاونت محترم درمان از بیمارستان تخصصی... ادامه مطلب...

واحد پذیرش


 

واحد پذیرش

از دیدگاه تخصصی پذیرش یعنی روبه رو شدن با انسانی که از شدت درد و رنج به ستوه آمده، و با توکل به خدا برای درمان و رهایی خودش از درد و کسب سلامت به بیمارستان و کارکنان آن متوسل شده است. چنین فردی بر اساس تمام قوانین موجود و بر اساس فطرت انسانی، احتیاج به کمک دارد و با دیده شفقت و کمک به بهبود حالات روحی و فیزیکی وی باید با او ارتباط برقرار نمود.

با توجه به ایده فوق، پذیرش یعنی روبرو شدن دو انسان در یک مرکز درمانی که یکی (بیمار) نیاز به حمایت و تسکین آلام روحی و فیزیکی دارد و دیگری (متصدی پذیرش) که مسئولیت اخذ و ثبت اطلاعات بیمار را برای تشکیل پایه و اساس یک مجموعه اسناد رسمی به نام «پرونده» به عهده دارد.

شرح وظایف متصدی پذیرش

1. رعايت قوانين و مقررات و ضوابط بيمارستان

2. رعايت ضوابط تدوين شده جهت ارزشيابي بيمارستان

3. كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

4. درخواست پرونده قبلي بيماراني كه در ليست انتظار عمل قرار دارند از بايگاني

5. تماس با بخش جهت هماهنگي لازم در خصوص بستري بيماران و ميزان تخت هاي خالي

6. هماهنگي لازم با پزشكان در خصوص تنظيم نوبت بستري بيماران

7. مشخص نمودن نوع بيمه و اقدامات مربوط به پرداخت هزينه درمان

8. ثبت دقيق و كامل اطلاعات هويتي بيمار و مشخصات بستري در رايانه و برگ پذيرش

9. اخذ رضايت نامه درمان وعمل جراحي از بيماران و در نظر گرفتن مسائل و شرايط قانوني اخذ رضايت نامه

10. راهنمايي و هدايت بيماران پس ازتشكيل پرونده به رختكن و بخش مربوطه

11. راهنمايي بيماران به واحدهاي گوناگون در صورت نياز

12. تهيه گزارش از فعاليت ها به سرپرست مربوطه

13. ثبت نوبت بستري بيماران در ليست انتظار

14. پذيرش بيماران سرپايي طبق برنامه درمانگاه

15. كنترل تعداد بيماران سرپايي تا حد نصاب

16. تعيين وقت مراجعه بيماران جهت جلوگيري از اتلاف وقت بيمار در بيمارستان

17. تكميل پرونده هاي اورژانسي بر اساس اطلاعات موجود

18. اخذ و ثبت مشخصات فرد آورنده بيمار به اورژانس در برگه پذيرش

19. انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

نشانگرهای وضعیت مطلوب واحد پذیرش

¯ مسئول پذیرش کارشناس مدارک پزشکی باشد.

¯ پرسنل پذیرش حداقل کاردان مدارک پزشکی باشد.

¯ پذیرش بستری، سرپائی و اورژانس به صورت نیمه متمرکز باشند.

¯ به کارگیری نیروهای توانمند و جوان در واحد پذیرش جهت برقراری ارتباط مناسب

¯ محل پذیرش به درب ورودی بیمارستان نزدیک باشد.

¯ حداقل 2 تلفن داخلی و یک خط مستقیم در اختیار پذیرش باشد.

¯ کنترل دائم رئیس پذیرش برروی عملکرد اخلاقی و حرفه ای پرسنل وجود داشته باشد.

¯ فضای مناسب جهت توقف بیمار در هنگام تشکیل پرونده در پذیرش وجود داشته باشد.

¯ دستورالعمل های اجرائی جهت جلوگیری از اتلاف وقت بیمار در پذیرش وجود داشته باشد.

¯ محل پذیرش به نحوی طراحی شده باشد که متصدی پذیرش قادر به ایجاد رابطه مستقیم و مناسب با بیمار باشد.

اهداف ویژه واحد پذیرش

¯ اخذ مشخصات صحیح از بیماران به منظور تشکیل پرونده های پزشکی سرپایی و بستری از روی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر بیمار

¯ تکمیل کلیه آیتم های برگ پذیرش و خلاصه ترخیص به وسیله تایپ یا با خط خوانا و اخذ شماره تلفن و آدرس دقیق بیمار

¯ رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با مراجعین و همکاران

¯ تکمیل دفتر پذیرش بستری

¯ ارسال پرونده بیماران به بخش مربوطه به همراه بیمار

¯ تکمیل پرونده های اورژانسی بر اساس اطلاعات موجود

¯ تکمیل مشخصات کامل فرد آورنده بیمار به اورژانس در برگ پذیرش

¯ کنترل شماره های داده شده به بیماران بستری

فعالیت های انجام شده واحد پذیرش

1. اعلام مشكلات موجود در واحد پذيرش به مدير بخش مدارك پزشكي

2. تشكيل پرونده هاي خام توسط پرسنل پذيرش

3. تشكيل كارت هاي درمانگاه جهت مراجعات سرپايي توسط پرسنل پذيرش

4. ثبت فعاليت هاي روزانه در دفتر گزارش كار واحد