امروز: 24
ديروز:480
اين هفته: 504
هفته‌ي گذشته: 1480
اين ماه: 3888
ماه گذشته: 8051
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
IMAGE
تقدیر از مهندس جلیلی سه شنبه, 08 خرداد 1397
    تقدیر معاون محترم امور پشتیبانی جناب آقای دکتر رضا... ادامه مطلب...
IMAGE
مسابقات 97 سه شنبه, 08 خرداد 1397
  تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی در بیمارستان ام... ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز ملی مدیریت اطلاعات سلامت سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397
                                                            ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز جهانی بهداشت دست شنبه, 15 ارديبهشت 1397
                                                                ادامه مطلب...
IMAGE
جشن روز جهانی ماما شنبه, 15 ارديبهشت 1397
                                                            ادامه مطلب...

شرح وظایف کمیته و پرستار کنترل عفونت

 

 

 

شرح وظایف کمیته وپرستار کنترل عفونت:
 

وظیفه پرستار کنترل عفونت بیماریابی وتشخیص وتکمیل فرمهای گزارش دهی وارسال آن به مراکز بهداشت شهرستانمعاونت بهداشتی استان ودفتر امور پرستاری استان می باشد.ضمنا اجرای اقدامات مداخله ای به منظور پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی پس از اتخاذ تصمیم در کمیته های کنترل عفونت بیمارستان به عهده ی این قسمت می باشد.آمار ارسالی از این بیمارستان عبارتند از :

1-فاکس روزانه بیماران بستری شده با هپاتیت Bبه مرکز بهداشت شماره3

2-فاکس هفته ای آماربیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

3-فاکس ماهیانه آمار بیماران مراجعه کننده با بیماریهای آمیزشی

4-ارسال هر سه ماه یکبار آمار نیدل استیک-عفونت بیمارستانی-عملکرد دستگاه های CSR

5- ااطلاع وارسال موردی موارد انفلوآنزاN1H1-وبا-سرخجه مادرزادی و موارد خاص دیگر

 

برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی در حیطه های مختلف است :

 • نظام مراقبتی

 • آموزش و پیگیری مسائل مربوط به سلامتی پرسنل،

 • مراقبت ونظارت بر مصرف انتی بیوتیک،

 • برقراری سیستمهای ارزیابی مناسب

 • سیاست گذاری جهت اقدامات وبرنامه های مرتبط با کنترل عفونت

 • شرکت در جلسات ودوره های اموزشی

 • تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

 • ارزیابی وسائل وتجهیزات

 • نیاز سنجی اموزشی

 • بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارداحتمالی وپیگیری موارد گذشته

 • تهیه وتدوین دستورالعملهای کنترل عفونت

 • همکاری با تیم کنترل عفونت

 

هدف کلی کنترل عفونت های بیمارستانی :

موضوعات استراتژی :