امروز: 19
ديروز:334
اين هفته: 353
هفته‌ي گذشته: 2134
اين ماه: 5217
ماه گذشته: 8845
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
IMAGE
بازدید وازارتخانه سه شنبه, 24 مهر 1397
    بازدید تیم پایش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان ام البنین (س) سه شنبه, 17 مهر 1397
  بازدید تیم خبری وبدا از بیمارستان تخصص زنان ام... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدیدمعاونت محترم درمان از بیمارستان ام البنین(س) دوشنبه, 09 مهر 1397
      بازدید معاونت محترم درمان از بیمارستان تخصصی... ادامه مطلب...
IMAGE
هفته دفاع مقدس پنج شنبه, 05 مهر 1397
  ((هفته دفاع مقدس)) بازدید از آسایشگاه جانبازان اعصاب... ادامه مطلب...
IMAGE
آماده سازی عیدی عید غدیر چهارشنبه, 07 شهریور 1397
  آماده سازی عیدی عید غدیر جهت اهدا به کلیه همکاران   ... ادامه مطلب...

شاخصهای مدیریت پرستاری


 

 
شاخص های مدیریتی:

 

1- مديريت برنامه‌ريزی

براساس برنامه استراتژيک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مرکز) و نتايج ممیزی‌های به عمل آمده (داخلی و خارجی) در ابتدای سال اقدام به تدوين برنامه عملياتی پرستاری می‌شود.ومسئولين واحدهای پرستاری نيز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوين می نمايند.


 2- مديريت فرايند منابع انسانی

- تعيين وضعيت موجود پرسنلی

- برآورد نيروی انسانی مورد نياز براساس حجم کار و ...

- توزيع نيروی انسانی حرفه‌ای و غيرحرفه‌ای با توجه به ويژگی‌های هربخش

- بهسازی نيروی انسانی از طريق آموزش‌های القايی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های مستمرو ...

- بکارگيری پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست.

  

-3 مديريت فرآيند ممیزی

- بررسی و آماده کردن درون دادهای آموزشی شامل: شرايط و امکانات، کتب، منابع جديد، وسايل آموزشی، فضای مناسب و ...

- تعيين نيازهای آموزشی

- اولويت بندی نيازهای آموزشی

- برنامه‌ريزی آموزشی(طرح درس- تقويم آموزشی و......)

- اجرای آموزش‌ها

- سنجش اثربخش آموزش‌ها (در حيطه آگاهی و عملکرد)

 

  4- مديريت فرآيند آموزش کارکنان وبيماران

- بازنگری حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفکيک هر بخش و رده

- تعيين شيوه‌های ارزشيابی (معيارها، زمانبندی و تناوب ارزشيابی)

- توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابی، حدود انتظارات و ...

- ارزشيابی کارکنان براساس زمانبندی تدوين شده

- تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان

- برنامه‌ريزی جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت

- استفاده از نتايج ارزشيابی جهت انتخاب، انتصاب و ... .

 

 - 5 مديريت فرايند ارزشيابیکارکنان

- تدوين برنامه زمانبندی تشکيل کميته پرستاری وسايرجلسات بارده های مختلف

- تعيين اعضای کميته های مربوطه

- اطلاع رسانی به اعضا

- تشکيل جلسات براساس برنامه زمانبندی شده

- استخراج مشکلات

- تصميم گيری جهت رفع مشکلات پرستاری

- ارجاع سايرمشکلات به واحدهای ذيربط

کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد .

کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود با مسئولین و مقررات پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون آموزش و آشناسازی در بخش خود قرار می گیرند.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد.