مشخصات جغرافیایی - بیمارستان ام البنین


موقعیت جغرافیایی بیمارستان

 
نقشه ی ماهواره ای :