برگزاری مسابقه نیایش آگاهانه

درماه مبارک رمضان به منظور افزایش آگاهی دینی جامعه، مسابقه بزرگ اینترنتی"نیایش آگاهانه" برگزار می شود.

انشاالله از برندگان با اهداء جوایز ارزشمند تقدیر به عمل خواهد آمد. 

http://www.safiresobh.com/index.php/news/2262-2016-06-26-07-56-48