برگزاری جشن تولد یک سالگی چهار قلوهای بیمارستان

 

برگزاری جشن تولد یک سالگی چهار قلوهای بیمارستان

 
 

 

این مراسم با همت بانوان محترم نیک اندیش مشارکت های مردمی بیمارستان ام البنین و با حضور ریاست بیمارستان سرکار خانم دکتر فاطمه تارا و مدیر عامل محترم موسسه خیریه بیمارستان سرکار خانم عطار

در تاریخ 96/09/02 برگزار گردید. شایان ذکر است بانوی بزرگوار سرکار خانم احدیان متقبل کلیه هزینه های چهارقلوها از بدو تولد می باشند.