برگزاری مراسم جشن روز پرستار

 

برگزاری مراسم جشن روز پرستار

با حضور ریاست، مدیریت، حراست و مترون بیمارستان و بازدید از بخش ها و اهدای گل و شیرینی