کتابخانه

 

 

 

كتابخانه بيمارستان اختصاصي زنان حضرت ام البنين(س)

كتابخانه بيمارستان در سال 1372 تاسيس و از سال 1378 بطور فعالدرساختمان قبلي بيمارستان حضرت زينب((س) واقع در خیابان آخوند خراسانی فعاليت خود را آغارکرد. با انتقال بيمارستان در سال 1384 به ساختمان فعلي با نام بيمارستان اختصاصي زنان حضرت ام البنين(س)، کتابخانه نيزبه اين ساختمان تغييرمکان داد. کتابخانه فعلي بيمارستان با فضايي به مساحت حدود ????متر مربع و ظرفيت 9 نفر، متشکل از قسمت هاي مخزن کتاب هاي فارسي و انگليسي تخصصي ، نشريات ادواري فارسي و انگليسي تخصصي و سالن مشترک مطالعه، رايانه و منابع ديجيتالي مي باشد.

هدف و وظايف کتابخانه:

با توجه به اينکه کتاب ها و نشريات علمي از مهمترين ابزارهاي پژوهشي هستند، انتخاب، سفارش و خريد کتاب ها و نشريات معتبر مورد نياز پژوهشي، به منظور دستيابي به دانش علمي روز با صلاحديد رياست بيمارستان، هيات علمي و کارشناسان صاحب نظر، از همان ابتدا بر اساس اولويت ها از طریق خرید مستقیم از ناشرین و نمایشگاههای کتاب صورت گرفته است.

نظر به این که بيمارستان حضرت ام البنين(س) يک بيمارستان آموزشي است ، هدف کتابخانه بيمارستان کمک به فعايت هاي پژوهشي و مطالعاتي اعضاء و ارائه خدمات اطلاعاتي تخصصي به آنها است. کتابخانه بيمارستان در چهارچوب اهداف بيمارستان، وظيفه فراهم آوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات تخصصي را بر عهده دارد و در راستاي تحقق هدف هاي مطالعاتي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقاطع مختلف سهم به سزايي را عهده دار است.

مجموعه کتابخانه:

فعاليت هاي جدي و مستمر کتابخانه از سال 1387 شروع و هم اکنون داراي مجموعه روزآمد و معتبر ي از نشريات و کتابهاي و منابع الکترونيکي تخصصي مي باشد.

كتابخانه داراي 626 جلد کتاب انگليسي و 800 جلد کتاب فارسي و نشريات فارسي جاري تخصصي مي باشد. علاوه بر آن داراي آرشيوي از نشريات تخصصی انگلیسی به صورت صحافي شده، مجموعه اي از مواد ديداري و شنيداري و منابع الکترونيکي شامل سي دي ها و نرم افزارهاي رايانه اي و 5 دستگاه کامپيوتر براي استفاده در قسمت مراجعین و میزامانت وجود دارد.

محدوده موضوعي:

کتابخانه داراي مجموعه معتبر تخصصي از کتاب ها و نشريات و مواد ديدار و شنيداري و الکترونيکي در زمينه زنان و زايمان، مامايي، پرستاري، اطفال، داخلي، جراحي، کالبدشناسي، آسيب شناسي، بهداشت عمومي، فارماکولوژِ ي و ... مي باشد.

 

سيستم طبقه بندي کتابخانه:

سازماندهي و آماده سازي کتاب ها به روش ( NLM ) ، به طور متمرکز از طريق متخصصين کتابخانه مرکزي دانشگاه صورت مي گيرد. کتابها براساس رده موضوعی و نشريات ادواري جاري بر اساس الفبا در قفسه ها قرارگرفته اند . کاردکس نشريات و برگه دان هاي کتاب در کنار جستجو از طريق کامپيوتر براي دستيابي به منابع کتابخانه نيزامکان پذير است. سيستم دسترسي به منابع بصورت باز مي باشد. ومراجعين ميتوانند مستقيما به منابع دسترسي داشته باشند.

اعضاء و استفاده کنندگان کتابخانه:

کليه اعضاء هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف ، کارشناسان . کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد بطور اعم استفاده کنندگان و مراجعين کتابخانه هستند که از طريق عضويت در يکي از کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تکميل فرم عضويت و تسليم يک قطعه عکس و ثبت نام در سيستم امانات کتابخانه هاي اين دانشگاه مي توانند از کليه کتابخانه هاي دانشگاه بر اساس مقررات و آيين نامه کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد کتاب به امانت بگيرند.

در حال حاضر بطور روزانه براي مراجعين و متقاضيا ن ثبت نام و وارد سيتم امانت مي شود که مي توانند بلافاصله پس از ثبت نام کتاب به امانت بگيرند. کتابهاي مرجع و نشريات ادواري فقط در کتابخانه مطالعه مي شوند و امکان امانت آنها بر اساس مقررات وجود ندارد.

خدمات رايانه اي و مرجع:

همزمان با تحولات شايسته اي که در ارائه خدمات رايانه اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1385 به دنبال تاسيس مديريت فناوري دانشگاه، بوجود آمد، کتابخانه بيمارستان مجهز به تجهیزات رایانه ای و به شبکه دانشگاه متصل گردید. در حال حاضر مجهز به 2 رايانه است که از يک رايانه براي میز امانت و 1 رايانه دیگر براي استفاده مراجعین می باشد.

مديريت و کارکنان کتابخانه:

رياست کتابخانه با رياست بيمارستان که استاد گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ميباشد و سرپرستي آن رايک استاديار و عضوهيات علمي دانشگاه که برعهده دارد که مسئوليت نظارت بر کليه امور کتابخانه، مکاتبات و پيگيري و نظارت برحسن انجام کاره کارکنان و امور کتابخانه را بر عهده دارد. يک نفرکارشناس کتابداري نيز انجام امورفني و سرويس دهي به مراجعين کتابخانه را برعهده دارد

ساعات کار کتابخانه:

شنبه تا چهارشنبه: 30/7 تا 30/13 - پنجشنبه: 30/7 تا 13

چند نکته استخراج ازآيين نامه کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد:

  • … امانت گرفتن منابع از کتابخانه ها منوط به عضويت دريکي ازکتابخانه هاي دانشگاه خواهدبود.

  • … اعضاي کتابخانه موظفندشخصامبادرت به امانت واسترداد کتاب نمايند.

  • … کتابهاي ناياب و منحصربفرد، مرجع، مجلات جاري، پاياننامه هاي تحصيلي امانت داده نميشوند

  • … درصورت تاخيردربرگشت کتاب به ازاي هرروز براي باراول 10000 ريال دريافت ميشود.