صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

معرفی اعضاء هیئت علمی بیمارستان ام البنین

 

 

 
معرفی اعضاء هیئت علمی بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام البنین(س)
 
   
 

 

 
 

خانم دکتر معصومه میرتیموری

(معاونت آموزشی بیمارستان و رئیس بخش اتاق عمل و زایشگاه)

 

 
 

 خانم دکتر سیده حورا واحد

(رئیس بخش مامائی و جراحی)

 

  
 

خانم دکتر مرضیه برومند رضازاده

(رئیس بخش اورژانس و درمانگاهها)