صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

معرفی اعضاء هیئت علمی بیمارستان ام البنین

 

 

 
معرفی اعضاء هیئت علمی بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام البنین(س)
 
   
 
(ریاست بیمارستان)

 

 
 

خانم دکتر معصومه میرتیموری

(معاونت آموزشی بیمارستان و رئیس بخش اتاق عمل و زایشگاه)

 

 
 

خانم دکتر ملیحه عافیت

(رئیس بخش مامائی)

 

 
 

خانم دکتر عطیه محمدزاده وطنچی

(رئیس بخش جراحی)

 

 

 
 

خانم دکتر عزت حاج ملا رضایی

(رئیس بخش اورژانس و درمانگاهها)