صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

بيمه هاي طرف قرار داد


 

سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان اختصاصي زنان حضرت ام البنين(س)- مشهد مقدس

نام سازمان بيمه گر

درصدتقبل بستري

درصدتقبل سرپايي

سازمان خدمات درماني

90

70

سازمان تامين اجتماعي عادي

90

70

سازمان تامين اجتماعي مستمري بگير

95

70

سازمان بيمه نيروهاي مسلح

100

70

لازم به توضيح است بيمارستان با بيمه هاي تكميلي قرار داد ندارد ولي صورتحساب كامل را به بيماران تحويل تا از سازمان هاي مربوطه دريافت دارند .