صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

مشخصات جغرافیایی - بیمارستان ام البنین

 

موقعیت جغرافیایی بیمارستان
 
نقشه ی ماهواره ای :