صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

تولد 4 قلوها در بیمارستان ام البنین(س)

  تولد 4 قلوها در بیمارستان ام البنین(س)  
 

بروز بارداری چندقلویی در دهه های اخیر بطور قابل توجهی افزایش یافته است که دلیل اصلی آن استفاده از داروهای کمک بارداری و تکنیک های کمک باروری مانند لقاح آزمایشگاهی  (IVF) است. درتاریخ 99/10/17 ساعت 06/30 صبح خانم 23 ساله با بارداری چهارقلویی با شکایت آبریزش به درمانگاه اورژانس بیمارستان ام البنین (س) مراجعه کرده است. سن حاملگی وی  31 هفته و 6 روز بر اساس تاریخ اولین روز آخرین پریود (LMP) و بارداری 32 هفته براساس سونوگرافی 13 هفته بود. ایشان توسط متخصص زنان مقیم سرکار خانم دکترمعصومه میرتیموری ویزیت شد. به دلیل خونریزی و شک به دکولمان بلافاصله به اتاق عمل منتقل شد.(باتوجه به اینکه معمولا نوزادان چهار قلو در متوسط سن 30 هفته به دنیا می آیند خانم باردار در سن بارداری متناسب دچار پارگی کیسه آب شده است). لازم به توضیح است در خانواده وی سابقه سه قلویی، بدون استفاده از دارو و به صورت خود به خودی وجود داشته است. سرکلاژ نیز برای وی انجام شد و ایشان تحت عمل سزارین توسط خانم دکتر معصومه میر تیموری قرار گرفته و حاصل آن سه نوزاد پسر با وزن های 1520و 1420 و1240 و یک نوزاد دختر با وزن 1150 می باشد. تمامی نوزادان با آپگار خوب، تحویل NICU شدند و توسط تیم مراقبت های ویژه نوزادان اقدامات لازم انجام شد. بارداری چندقلویی به صورت دی کوریون و دی آمنیون بوده است. در حال حاضر حال مادر و نوزادان خوب است.