صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

انتخاب سرکار خانم صدیقه عبدی بعنوان مددکار اجتماعی نمونه کشوری و دانشگاه

 

انتخاب شایسته  سرکار خانم صدیقه عبدی مددکار محترم بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام البنین(س)

بعنوان مددکار اجتماعی نمونه کشوری توسط معاون محترم درمان جناب آقای دکتر قاسم جان بابائی

و مددکار اجتماعی نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط رییس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بحرینی طوسی در سال1399