صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1401

  هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1401  
 

مراسم گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با حضور ریاست محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر اخلاقی، مدیر پرستاری سرکار خانم جعفرزاده، مسئول بانک شیر سرکار خانم شاعری مقدم و مسئول آموزش شیر مادر سرکار خانم پورگرامی برگزار گردید. در این مراسم ضمن یاد آوری مزایای شیر مادر به همه پرسنل و مادران شیرده حاضر در بخش های زنان و مامایی و مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان، با اهداء کادو از پرسنل آموزش دهنده شیر مادر تقدیر بعمل آمد. در پایان به مادران موفق در امر شیردهی نیز هدایایی اهداء گردید و میان تمامی مادران شیرده بستری در بیمارستان بسته های شیرینی توزیع شد.