صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

دکتر معصومه میرتیموری

 ایمیل دانشگاه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 


 

 مشخصات فردي

 

نام : معصومه

 نام خانوادگي: میرتیموری

 جنسيت: زن

 رشته تحصيلي: زنان و مامایی

 گروه آموزشي: زنان

 مرتبه علمي:  استادیار

 آدرس محل كار: بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س)

 تلفن محل كار:    32231444-051

 
 تحصيلات دانشگاهي

 1- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهر ماه 64 لغایت شهریور ماه 71)

 2- دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و زاهدان (مهر ماه 72 لغایت شهریور 76)

 
 تجربيات حرفه اي

 1- پزشک عمومی ، مرکز درمانی روستای زهک (شهریور 71 لغایت شهریور 72)

 2- پزشک خانواده شهدا ، کلینیک امام حسین (ع)

 3- پزشک بسیج جامعه پزشکی ، کادر جراحی در بیمارستان های صحرایی (کورین) در سیستان و بلوچستان

 

تجربيات آموزشي

 1- استادیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زایشگاه قدس (از سال 76 لغایت 83)

 2- استادیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان امام علی (ع) (از سال 83 لغایت 90)

 3- Skill lab جهت دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (از سال 83 لغایت 90)

 4- Skill lab جهت دستیاران تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (از سال 83 لغایت 90)

 5- مدرس استاژرهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (سال 76 لغایت 90)

 6- مدرس دانشجویان پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (از سال 76 لغایت 85)

 7- معاون آموزشی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)- (شهریور 90 لغایت تاکنون)

 

عناوين و امتيازات ويژه

 1- دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تلاش علمی در گروه زنان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سال 84

 2- دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، جهت پژوهشگر برتر، سال 88

 

فعاليت هاي پژوهشي

 الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

 

1- Teimoori B, Sakhavar N, Mirteimoori M, Narouie B. Nitrous oxide versus pethidine with promethasine for reducing labor pain. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Vol. 5(17), pp. 2013-2017, 8 November, 2011

 

2- Teimoori B, Sakhavar N, Mirteimoori M, Narouie B, Ghasemi-rad M, Sarooneh-rigi M, Navvabi-rigi Sh, Hanafi-bojd H. Efficacy and Safety of Progesterone versus Magnesium Sulfate in the Management of Preterm Labor: A Randomizad Study. Gynecol Obstetric, ISSN: 2161-0932 Gynecology an open access journal, Volume 1. Issue 1. 1000105

 

 

 

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

 

1. khooshideh M, Izadi Sh, Shahriari A, Mirteymouri M. The predictive value of ultrasound assessment of amniotic fluid index, biophysical profile score, nonstress test and fetal movement chart for me conium- stained amniotic fluid in prolonged pregnancies. Journal Pakistan medical association, Vol.59, No. 7, July 2009

 

 ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

 

1- سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، «بررسياثردرمانيپروژستروندردرمانتهديدبهسقط»،مجلهعلومپزشكيبابل

 2- سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، «مقايسهزيرهسبزوشيرمنيزيدرجلوگيريازعوارضگوارشيبعدازسزاريناورژانس»، مجلهعلوم پزشكيبابل

 

3- Sakhavar N, Mirteymouri M, Teymouri B. Magnesium Sulfate versus HCG (Human Chorionic Gonadotropin) In suppression of preterm labor (SEMJ)

 

4- Teymouri B, Sakhavar N, Mirteymouri M. Evaluation of Insulin Resistance in Sever Preeclampsia (SEMJ)

 

5- Mirteymouri M, Teymouri B, Sakhavar N.Glyceril Trinitrate versus Magnesium Sulfate in Suppression of Preterm Labor(SEMJ)

 

6- میرتیموری. معصومه، سخاور. ناهید، «تاثيرشستشويواژينالبابتادينهمراهشستشويروتينشكميبرعفونتپسازعملسزارين»، مجله علوم پزشکی بابل

 

 د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

 

1- سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، «گزارشمورديازانسدادرودهدرلاپاراتوميباتشخيصحاملگينابجا»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 2- کیخا. فاطمه، میرتیموری. معصومه، سخاور. ناهید، «مقايسهپردنيزولونباپيريدوكسيندردرمانهيپرامزيسگراويداروم»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 3- سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، «گزارشيكموردموسينوسسيستآدنومادرحاملگي»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 4- سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، تیموری. بتول، «گزارشمورديازتورشنكاملرحمدرحاملگيترم»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 5- تیموری. بتول، میرتیموری. معصومه، سخاور. ناهید، «گزارشمورديازليوميوملولهرحم»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 6- تیموری. بتول، سخاور. ناهید، میرتیموری. معصومه، «مقایسه آمادگی تحصیلی متولدین با پره زانتاسیون بریچ و سفالیک»، مجلهطبيبشرقزاهدان

 

هـ) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

 

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

 

ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

 

1- میرتیموری. معصومه، «باروری مصنوعی و مسائل شرعی آن»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

2- میرتیموری. معصومه، «بزهکاری و اعتیاد در زنان»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

3- میرتیموری. معصومه، «بررسی علل شکایتهای سیستم ادراری تناسلی در زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیکهای زنان»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

4- میرتیموری. معصومه، «مقایسه اندکس مایع آمنیوتیک و اندازه عمیقترین پاکه مایع آمنیوتیک در توانایی پیشگیری نتیجه حاملگی های طولانی شده»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

5- میرتیموری. معصومه، «بررسی تاثیر کاندوم و OCP بر نتایج پاپ اسمیر در جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

6- میرتیموری. معصومه، «مقایسه خونریزی بعد از زایمان در پاریتی پنجم یا بیشتر و پاریتی کمتر از پنج»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

7- میرتیموری. معصومه، «فراوانی پاروویروس 19B در بارداری موفق و ناموفق»، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

8- میرتیموری. معصومه، « مقایسه اثر سولفات منیزوم و نیتروگلیسرین ترابس درمال در به تاخیر انداختن زایمان زودرس در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان »، ارائه پوستر، 23-26 مرداد 1385، اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی و نازایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

9- میرتیموری. معصومه، « پیامدهای نورولوژیک نوزادان در زایمان بروش OVD»، ارائه پوستر، پنجمین همایش علمی اعصاب کودکان ایران، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 28-25 بهمن 1384

 

10- میرتیموری. معصومه، « بررسی تاثیر زایمان (مهبلی یا سزارین) بر عوارض عصبی نوزادان متولد شده با نمایش بریچ »، ارائه پوستر، پنجمین همایش علمی اعصاب کودکان ایران ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 28-25 بهمن 1384

 

11- میرتیموری. معصومه، « احکام مربوط به خونریزیهای غیر طبیعی رحم »، ارائه پوستر، همایش سراسری ارتقای سلامت زنان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 28-26 خرداد 1383

 

12- میرتیموری. معصومه، « فراوانی مشکلات زنان و مامایی در خانمهای معتاد »، ارائه پوستر، نهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 30 آبان لغایت 4 آذر 1383

 

13- میرتیموری. معصومه، « مقایسه اثر درمانی پردنیزولون و قرص پیریدوکسین در درمان بیماری هیپرامزیس گراویداروم»، ارائه پوستر، نهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 30 آبان لغایت 4 آذر 1383

 

14- میرتیموری. معصومه، « بررسی اثر شیاف رکتال ایندومتاسین در تسکین درد بعد از سزارین »، ارائه پوستر، نهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 30 آبان لغایت 4 آذر 1383

 

15- میرتیموری. معصومه، « خونریزی بعد از زایمان در زنان مولتی پار در زاهدان »، ارائه سخنرانی، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 13-9 نوامبر 2007

 

16- میرتیموری. معصومه، «نارسایی سرویکس در حاملگی»، ارائه سخنرانی، همایش سراسری حاملگی پرخطر ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 3-2 اسفند ماه 1385

 

17- میرتیموری. معصومه، « بررسی شیوع ضایعات سرویکس در خانمهای مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان حضر علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان »، ارائه سخنرانی، اولین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 31-29 فروردین 1385

 

18- میرتیموری. معصومه، « بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان »، ارائه سخنرانی، اولین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 31-29 فروردین 1385

 

19- میرتیموری. معصومه، « در زنان باردار در B توزیع فراوانی هپاتیت سال 1382 در بیمارستان قدس زاهدان »، ارائه پوستر، اولین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 31-29 فروردین 1385

 

20- میرتیموری. معصومه، « بررسی فراوانی سزارین و علل آن در مراجعین به زایشگاه قدس زاهدان »، ارائه سخنرانی، ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 8-4 آذر ماه 1384

 

21- میرتیموری. معصومه، « بررسی آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به کلینیکهای زنان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب )ع) زاهدان در مورد مراقبتهای دوران بارداری »، ارائه سخنرانی، دومین کنگره سراسری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

 

22- میرتیموری. معصومه، « اعتیاد و بهداشت باروری »، ارائه پوستر، دومین کنگره سراسری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

 

مسئولیت های اجرائی

 1- مدیر گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، از 1383 لغایت 1385

 2- معاون آموزشی گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از 1381 لغایت 1383

 3- معاون آموزشی گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از 1387 لغایت 1389

 4- معاون آموزشی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)- شهریور 1390 لغایت تاکنون

 

عضویت در سازمان ها

 1- عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی از 1390 تاکنون

 2- عضو کمیته اخلاق و مراعات موازین شرعی از 1390 تاکنون

 3- عضو کمیته پزشکی، پرستاری کارکنان از 1390 تاکنون

 4- عضو کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی از 1390 تاکنون

 5- عضو کمیته دارو، درمان ، تجهیزات پزشکی و انتقال خون از 1390 تاکنون

 6- عضو کمیته کنترل عفونت و لنژ و بهداشت محیط از 1390 تاکنون

 7- عضو کمیته ارزشیابی درونی از 1390 تاکنون

 8- عضو کمیته سوانح و فوریتهای پزشکی از 1390 تاکنون

 

علایق پژوهشی

 1- سلول های بنیادی