صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

واحد حسابداری درآمد

 

واحد حسابداری درآمد

 

مسئول واحد : صدیقه عیدی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : كارشناس علوم اجتماعي

تلفن تماس : 32231061 داخلی :615

آدرس پست الکترونیک : eedis1[at]mums.ac.ir

 

 

معرفی پرسنل واحد حسابداری درآمد

1-    اعظم ساروقي -كارشناس اقتصاد

2-    الهه معمارباشي-كارشناس حسابداري

3 - عصمت تاکرزاده - کارشناسی زمین شناسی - گرایش شهری

4 - نازنین ابراهیمی پارسا - کارشناسی حسابداری

 

شرح وظایف واحد حسابداری درآمد

 1. - انجام امور مربوط به ترخیص بیماران ویا همان تسویه حساب به صورت روزانه در سيستم HIS و همچنین پوشش شیفت های ترخیص در روزهای تعطیل .
 2. - راهمنایی بیماران آزاد جهت بیمه نمودن و هماهمنگی با ادارات بیمه و ترخیص ایشان به صورت امانت.
 3. - جداسازی(تفکیک) بر حسب نوع عمل ، نوع بیمه، مرتب سازی اسناد جهت سازمان های بیمه گر.
 4. - چک کردن پرونده های ترخیصی از جمله رفع نواقص مهر و امضاء، ضمائم بیمه، اوراق و کدهای اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی، چک کردن مجدد محاسبات مالی پرونده و .....
 5. - پیگیری پرونده ها جهت امضاء پزشکان مرتبط با پرونده ها و پیوست مدارکی که مرتبط با بخشهای مختلف میباشد و در پرونده موجود نمیباشد و در نهایت الصاق به ضمائم مثبته بیمه.
 6. - کپی گذاری اسناد و تکمیل نهائی ضمائم و تحویل جهت رسیدگی به کارشناسان بیمه .
 7. - ارسال اسناد رسيدگي شده به سازمان هاي بيمه گر.
 8. - فيش گذاري لاشه هاي پرونده پس از ارسال ضمائم.
 9. - رسيدگي لاشه هاي پرونده از لحاظ سيستمي و چك اوراق مالي پرونده.
 10. - تحويل پرونده بصورت سيستمي و دستي به واحد مدارك پزشكي.
 11. - پيگيري پرونده هاي بلاتكليف از لحاظ تسويه حساب و در نهايت تسويه حساب پرونده با ارجاع به واحد مددكاري يا دفتر آيت الله شيرازي(ره). (در خصوص بيماران فاقد هويت يا فاقد همراهي)
 12. - تكميل فرم هاي نماينده هزينه بيمه هاي سلامت و تأمين اجتماعي بصورت ماهانه.
 13. - تحويل اسناد كليه بيمه ها به صورت حضوري به سازمان هاي بيمه گر.
 14. - ثبت و پيگيري اطلاعات بيماراني كه داراي بيمه مي باشند جهت صدور فرم توسط كارشناسان بيمه.
 15. - ثبت اطلاعات مربوط به بيماران گردشگري در سامانه آواب.
 16. - رسيدگي به پرونده ها جهت صحيح بودن k حرفه اي و فني در ارتباط با كارانه.
 17. - ثبت اطلاعات مربوط به طرح ترويج زايمان طبيعي در سامانه HSE.
 18. - ثبت اطلاعات مربوط به كاهش فرانشيز در سامانه كارنامه عملكرد طرح تحول نظام سلامت.
 19. - ثبت آخرين قيمت تمام اقلام دارويي بر حسب قيمت مورد تأييد بيمه و تفكيك نوع بيمه از طريق سايت مربوطه. لازم به ذكر است در اين مرحله ما به التفاوت تك تك اقلام مربوطه در سيستم HIS منظور ميگردد تا از بيمار دريافت گردد.
 20. - ثبت تعرفه اعمال گلوبال و نيز ريز خدمات از جمله K جراحي و بيهوشي ، ويزيت و تخت روز و ... بر حسب درجه ارزشيابي و سالانه در سيستم HIS.
 21. - تعامل با ادارات بيمه در خصوص پرونده ها و بيماران و مشكلات بيمه اي بيماران.
 22. - ثبت و انجام موارد برگشتي بيمار در پرونده هاي بستري.
 23. - انجام كليه امور محوله توسط مسؤلين مافوق.
 24.  

قیمت عمل جراحی

تعرفه تخت روز

فرآیند ترخیص بیماران

فرآیند تفکیک ضمائم مثبته

بیمه تامین اجتماعی نوزاد

بیمه سلامت نوزاد

بیمه سایر نوزاد

بیمه ایرانیان نوزاد

بیمه سلامت بیمار