صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

واحد مددکاری

 

 

 

 معرفی واحد مددکاری :

صدیقه عبدی : مسئول واحد مددکاری

نفیسه بلوچی : کارشناسی مددکاری اجتماعی

کبری علیپور : کارشناسی مددکاری اجتماعی

 

گروه های تحت حمایت واحد مددکاری بیمارستان:

بیماران نیازمند- بیماران تحت حمایت سازمان های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی )و خیریه ها- بیماران بی سرپرست و بد سرپرست- نوزادان رها شده و بد سرپرست- افراد مجهول الهویه- کودک آزاری- همسر آزاری-خشونت علیه زنان- اقدام به خودکشی- مادران باردار پر خطر- مادران معتاد- بیماران ایرانی و غیر ایرانی فاقد بیمه و مدارک شناشایی- بیماران فاقد همراه موثر.

شرح وظایف:

1- راند روزانه بیماران در درمانگاه ها از طریق فرایند نسخه نویسی اجتماعی

2- راند روزانه بیماران در اورژانس و بخش های بیمارستان

3- ارزیابی روانی اجتماعی جهت بررسی وضعیت بیماران وثبت گزارش در فرم های مربوطه

4- همکاری با ارگان های حمایتی شامل کمیته امداد،بهزیستی و خیریه ها جهت هموار نمودن مسائل و مشکلات بیماران

5- پیگیری وضعیت بیمه ای بیماران و راهنمایی جهت اصلاح یا اخذ بیمه

6- ارتباط ، همکاری و جلب حمایت خیرین جهت حمایت از بیماران نیازمند

7- همکاری با کادر درمان جهت تسهیل در امر درمان بیماران

8- پیگیری جهت حضور همراه موثر برای بیماران فاقد همراه

9- حمایت بیماران گروه های هدف از طریق آموزش، حمایت یابی و ارجاع درون و برون سازمانی

10- شناسایی نوزادان دارای سندرم محرومیت وارزیابی روانی اجتماعی مادران نوزادان

11-  ارتباط و همکاری با اورژانس اجتماعی 123 جهت تعیین وضعیت بیماران ( گروه های هدف)

12- ارجاع برون سازمانی مادران معتاد به مرکز مهر آفرین جهت درمان سوء مصرف پس از بهبودی کامل مادر

13- همکاری با دایره سرپرستی جهت ارجاع نوزادان رها شده و فاقد سرپرست به بهزیستی

14- حمایت از بیماران دارای مشکل اقتصادی از طریق اهداء بسته های مواد غذایی

15- تخفیف در هزینه های بیمارستان بیماران نیازمند

16- ارزیابی روانی اجتماعی بیماران مشکوک و مبتلا به کووید 19 و خانواده های ایشان

17- ارائه مشاوره تکمیلی به بیماران و در صورت نیاز ارجاع به روانپزشک مستقر در بیمارستان

18- شناسایی مادران باردار پرخطر ( دیابت، فشار خون،آبریزش و ...) و در خواست مشاوره کارشناس تغذیه در خصوص تعیین رژیم غذایی مناسب برای مادران باردار

19- مداخله مددکار در مورد بیماران اورژانسی که تمایل به بستری شدن ندارند.

20- پیگیری پس از ترخیص اعم از بیماران  مشکوک و مبتلا به کووید 19 و بیماران گروه های هدف.

21-ثبت سامانه نیازمندان (medcare)