صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

کنترل عفونت

 

سوپروایزر کنترل عفونت :

بتول خیرخواه

تلفن مستقیم : 2221230

تلفن تماس : 32231061 - داخلی 850

پست الکترونیک : khairkhahb1[at]mums.ac.ir

سابقه خدمت : 19 سال

 

سوابق کاری:

 • پرستار طر ح لایحه بیمارستان 15 خردادشیروان بمدت 2 سال
 • سرپرستار بخش زنان بیمارستان خاتم الانبیائ تایباد به مدت 4 سال
 • مسئول کمیته اخلاق و فرهنگی بمدت 3سال بیمارستان خاتم الانبیائ تایباد
 • مسئول کمیته شیر مادر بمدت 3سال بیمارستان خاتم الانبیائ تایباد
 • سوپروایزر بالینی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)به مدت 6 سال
 • مسئول کمیته اورژانس بمدت 3سال بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)
 • مسئول کمیته شیر مادر بمدت 3سال بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)
 • مسئول کمیته کنترل عفونت ازسال 89 تاکنون بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)
 • مسئول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به مدت 6 ماه بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س)

تاریخچه و اهداف

عفونت بیمارستانی (Nasocomial Infections) به عفونتی اطلاق می شود که بیمار در زمان بستری بودن به آن دچار نبوده و48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد.عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان این عفونت ها حدود 10% موارد بستری ودر کشورهای در حال توسعه حدود 25% تخمین زده می شود. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد. اهداف کلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان عبارتند از:

1:کاهش میزان عفونت بیمارستانی

2:کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی

3:ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

 

توالی برگزاری کمیته :

از مهمترین کمیته های بیمارستانی است و بایستی هر ماه یکبار طبق برنامه زمانبندی کمیته ها تشکیل گردد .

( قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد) .

 

ترکیب اعضاء کمیته:

 • رئیس بیمارستان: خانم دکترفاطمه تارا
 • مدیربیمارستان:آقای جوادموذنی
 • مسئول واحد بهبود کیفیت:خانم پیمانه قریشی
 • معاون آموزشی: خانم دکتر معصومه میرتیموری
 • رابط ارزشیابی:خانم مرجان حسینی نجف آباد
 • سه نفر از  متخصصان عفونی یا داخلی: خانم دکتر نادیا مسعودنیا( متخصص داخلی) یا جراحی:خانم دکترمریم صاحبکار (متخصص جراحی عمومی)
 • سرپرست بخش  آزمایشگاه بالینی-خانم دکترمرضیه  حسینی
 • سوپروایزر کنترل عفونت- خانم بتول خیرخواه

 

شرح وظایف دبیرکمیته :

 • اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی
 • به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت
 • جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثربخشی برنامه
 • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحد ها
 • گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های مرتبط
 • گزارش بیماری های واگیر و غیر واگیر و موارد جدید به سازمان های مرتبط
 • پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط های بیمارستانی و روش های صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان
 • نظارت و پی گیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

 

پمفلت کرونا